Бизнес дейностите

започнаха през 1998 г. и от тогава Tallgroup се разрасна в един от главните доставчици в областта на опаковъчните и транспортни опаковъчни системи, вътрешен (и) палетен транспорт, всички видове дейности по обработването на палети и обезопасяването на товари. Понастоящем Tallgroup предлага цялостна автоматизация посредством палетизиране от роботи и внедряване на системи.


Основните дейности

на дъщерни дружества като системни доставчици са доставката и поддръжката на ръчно оборудване за чембероване, машини за чембероване, обвиване на палети, машини за опаковане със стреч фолио, завършващи инсталации и палетизиращи системи със съответното периферно оборудване, като всички те се доставят поотделно или като изцяло завършен проект. Управлението на сервиз и поддръжка са ключови дейности за Tallgroup, правейки я надежден и предпочитан доставчик.